Een nieuwe eigenaar voor de collectie schrijfmachines van Willem Frederik Hermans 20/03/2020 – Posted in: Blog – Tags:

Willem Frederik Hermans (1921-1995) wordt beschouwd als één van de belangrijkste Nederlandse schrijvers van de twintigste eeuw. Hermans verzamelde typmachines, maar na de sluiting van museum Scryption (Tilburg) in 2011 had zijn collectie geen onderdak meer.

De Nederlandse Stichting Onterfd Goed ontfermde zich over de typmachines en schreef een wedstrijd uit waarbij ze literaire instellingen en musea vroeg om een bestemmingsplan. Er bleven uiteindelijk drie kandidaten over: de stad Groningen (die de collectie samen met het universiteitsmuseum wilde tentoon stellen), de kunstenaars Stan Wannet en Geert Jonker (die er een rondreizende “beeldende auditieve installatie” wilden van maken) en de Gentse Boekhandel Limerick (die de machines wilde huisvesten én tentoonstellen).

Het publiek kon ook stemmen en de jury koos uiteindelijk unaniem voor het plan ‘De schrijfmachine mijmert gekkepraat’ van Boekhandel Limerick. ” De jury apprecieert dit particuliere initiatief waaruit een grote passie blijkt”. ” De jury gunt het de collectie te blijven zwerven van particulier naar particulier en van passie naar passie. Een gemusealiseerde collectie keert terug naar de primaire context”.

Vanaf 03 september 2013 herbergt Boekhandel Limerick deze unieke collectie schrijfmachines in een speciaal daartoe ontworpen Hermans-kamer. Het ontwerp en uitvoering werd verzorgd door Dirk Cousaert Design.

Hier leest U hoe de collectie het maakt.

En hier hoort u de meester zelve over Nooit Meer Slapen, het boek waarmee het voor uw boekhandelaar allemaal begon…

« Nooit Meer Typen
Column // Vooruit achteruit »